English

Đoàn Thể

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Sáng ngày 21/6/2014, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân chủ trì Hội nghị và đông đảo đảng viên cùng cán bộ, giảng viên trong toàn trường đã tham dự Hội nghị.
 
 
 ThS. Trần Hồng Phong phổ biến nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, ThS. Trần Hồng Phong - Báo cáo viên Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy (Trưởng Khoa Lý luận Chính trị) đã phổ biến những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) như: Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cùng những điểm mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

 
 Đông đảo cán bộ, giảng viên trong toàn trường tham dự Hội nghị
 
Trước diễn biến ngày càng căng thẳng trên Biển Đông, Đại học Duy Tân đã triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tốt trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như: tập thể cán bộ và giảng viên trong toàn trường đã ủng hộ lực lượng Kiểm ngư đang ngày đêm bám biển số tiền 100 triệu đồng, tổ chức các cuộc thi nhằm khơi dậy lòng yêu nước của giới trẻ, giúp đoàn viên sinh viên Duy Tân nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước trong thời đại mới,... 

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) đã giúp cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung của Nghị quyết Trung ương Đảng đồng thời kết chặt khối đại đoàn kết trong toàn trường, quyết tâm thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết của Đảng.
 
(Truyền thông)