English

Tags: Nghị quyết

Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”

Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”

20/04/2013

Sáng ngày 20/4/2013, tại phòng 510 cơ sở Quang Trung, Đảng bộ Quận Hải Châu phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”...

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

24/09/2013

Sáng ngày 21/9/2013, Đảng ủy trường Đại học Duy Tân tổ chức “Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)” tại phòng 510-K7/25 Quang Trung. Tham dự hội nghị...

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

21/06/2014

Sáng ngày 21/6/2014, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ...

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

23/09/2014

Sáng ngày 20/9/2014, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Tuyên truyền Nghị quyết “Du lịch Đà Nẵng - Ngành Kinh tế Mũi nhọn”

Tuyên truyền Nghị quyết “Du lịch Đà Nẵng - Ngành Kinh tế Mũi nhọn”

25/10/2018

Sáng 22/10/2018, Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng đã gặp gỡ với Đại học Duy Tân để quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đồng thời thực hiện công tác xúc tiến du lịch Đà Nẵng, tạo cơ hội việc làm trong lĩnh vực du lịch,...

Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân

Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân

02/06/2023

Chiều ngày 2/6/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025...