English

Đoàn Thể

Chi bộ Khối Sinh viên Kết nạp Đảng viên mới

Được sự đồng ý của Đảng Bộ Đại học Duy Tân, trong 2 ngày 15 - 16/2/2014 Chi bộ Sinh viên các khối: Kinh tế & Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật & Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với 4 quần chúng ưu tú. Buổi Lễ có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh Niên, Ban chấp hành Chi bộ các khối và toàn thể đảng viên trong các Chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư các Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
 
 
Bí thư khối Kinh tế & Xã hội Nhân văn đọc Quyết định kết nạp Đảng viên mới

Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Đảng viên mới đã xúc động đọc lời tuyên thệ và bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các Đảng viên mới đã dõng dạc hô vang lời thề sẽ trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, tích cực phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nghĩa vụ vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên cộng sản. Đồng thời, Đảng viên mới sẽ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các quần chúng cùng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản. Đó cũng sẽ là những kim chỉ nam để các Đảng viên cùng phấn đấu và rèn luyện, góp phần thúc đẩy vào chiến lược phát triển chung của nhà trường.

Không giấu được cảm xúc, Đảng viên mới Trần Thị Kim Huệ (Lớp K16 TTT) chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi. Là một đảng viên trẻ, tôi nguyện sẽ không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện hơn nữa để tự nâng cao năng lực, phẩm chất của bản thân cống hiến xây dựng Đảng, xứng đáng với sự tin yêu của nhà trường, gia đình và xã hội.”

Với nhiệt huyết, tài năng và trí tuệ của tuổi trẻ, các Đảng viên mới Đại học Duy Tân sẽ trở thành những tấm gương sáng các bạn trẻ noi theo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn nữa.

(Truyền Thông)