English

Đại học

Sinh viên hệ Liên thông bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Từ ngày 23 đến 28/08/2010 vừa qua, trường ĐH Duy Tân đã tổ chức đợt bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên hệ liên thông T13 (trung cấp lên đại hoc) và D14 (cao đẳng lên đại học) ở các chuyên ngành Kế Toán, Công Nghệ Thông Tin và Tin Học Viễn Thông.
 
 
SV khoa Kế toán đang bảo vệ luận văn

Hơn 1000 sinh viên tốt nghiệp trong đợt này, trong đó 269 sinh viên được bảo vệ luận văn và 996 sinh viên dự thi. Hầu hết các hội đồng bảo vệ được tổ chức nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình bảo vệ. “Mặc dù các em thuộc hệ liên thông song không có sự ưu đãi nào so với các sinh viên hệ tập trung. Chúng tôi lấy tiêu chí khoa học làm chuẩn đánh giá. Luận văn của sinh viên phải giải quyết được vấn đề đặt ra một cách khoa học và mang tính thực tiễn  cao. Nhìn chung, các luận văn bảo vệ năm nay đều đảm bảo được yêu cầu”  TS. Lê Đức Toàn-Chủ tịch một hội đồng bảo vệ cho biết.

Được biết, ĐH Duy Tân tuyển sinh liên thông mỗi năm hai đợt vào tháng 6 và tháng 10. Các hình thức học liên thông ở Duy Tân khá đa dạng. Bên cạnh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học trường còn có hệ liên thông thẳng từ trung cấp lên đại học. Thời gian học được tổ chức vào ban đêm thuận lợi cho các sinh viên vừa làm vừa học. Quy chế tín chỉ được áp dụng cũng là một yếu tố thuận lợi để sinh viên học vượt rút ngắn thời gian tốt nghiệp.

(Truyền Thông)