English

Đại học

Theo học IT-một sự lựa chọn đúng đắn

Nhằm tạo điều kiện cho học viên NIIT có cơ hội tiếp xúc với các công nghệ mới, sáng ngày 20/08/2010, Trung Tâm NIIT Duy Tân đã tổ chức chương trình hội thảo với chủ đề “Điện toán đám mây”. Tham dự hội thảo có ông Vijo Joy trưởng đại diện NIIT tại Việt Nam, Ông Pravesh Kumar chuyên gia IT và đông đảo các học viên đang theo học Công Nghệ Thông Tin tại Duy Tân.
 
 
Ông Rober đang thuyết trình về "Điện toán đám mây"

Mở đầu hội thảo là phần chia sẻ “Làm thế nào để thành công” của ông Vijo. Theo ông, để thành công trong cuộc sống và đặc biệt trong lĩnh vực IT, các học viên cần xác định rõ mục tiêu của mình ngày từ đầu, phải hiểu về chính mình, tìm hiểu về ngành nghề mình đang theo học và sự quyết tâm thực hiện mục tiêu lựa chọn. “Lựa chọn theo học IT trong giai đoạn hiện nay là một sự lựa chọn đúng đắn vì IT đang hiện hữu ở mọi nơi và nhu cầu nhân lực về IT là rất lớn, đặc biệt là ở những nước đang phát triển như Việt Nam”, ông Vijo khằng định.

Trọng tâm chương trình là phần thuyết trình về “Điện toán đám mây” của chuyên gia Rober. Điện toán đám mây (Tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa trên mạng Internet. Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử dụng truy cập dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây" mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ. Công nghệ này hiện đang được sử dụng tại nhiều công ty lớn trên thế giới và do đó, các học viên NIIT cần tiếp cận để không bị lỗi thời.

Cập nhật những kiến thức mới về công nghệ và tăng cường giáo dục kỹ năng mềm cho học viên là việc làm thường xuyên của NIIT Duy Tân. Với cách làm này, các học viên sẽ biết cách tự hoàn thiện bản thân để hướng đến thành công trong tương lai.

(Truyền Thông)