English

Đại học

Vai trò của GV cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ

(GD&TĐ)-Trong đào tạo theo học chế tín chỉ, giảng viên cố vấn học tập (GVCVHT) là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong học tập và lựa chọn nghề nghiệp của người sinh viên. Nhiệm vụ của GVCVHT là tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm cho sinh viên. Tuy nhiên, ở hầu hết các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta, GVCVHT lại đang “quá tải” về nhiệm vụ, có nghĩa là GVCVHT phải “gánh” thêm nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp như hướng dẫn về thủ tục hành chính, về sinh hoạt văn-thể-mĩ, vv…. Do đó, chất lượng công tác CVHT không đạt hiệu quả như mong muốn.

Giảng viên ĐH đang hướng dẫn SV (ảnh: Internet)

Giảng viên ĐH đang hướng dẫn SV (ảnh MH, nguồn: Internet)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng hiệu quả công tác CVHT không cao, như không đủ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và kinh phí để thực hiện riêng biệt hai mảng công tác là CVHT và chủ nhiệm lớp; công tác CVHT còn khá mới mẻ đối với các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta, vv… Nhưng nguyên nhân chính vẫn là do các cơ sở giáo dục đại học chưa đánh giá đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của GVCVHT.

Trước tiên cần phải khẳng định rằng GVCVHT có vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi GVCVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường-sinh viên-thị trường lao động; là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập 

Với vai trò như trên, GVCVHT có các chức năng sau:

+ Tư vấn và định hướng quá trình học tập và lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên.
+ Giám sát quá trình học tập và lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên.
+ Tham mưu cho lãnh đạo trường, khoa và bộ môn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Xác định đúng vai trò, chức năng của GVCVHT sẽ giúp xây dựng hệ thống các nhiệm vụ của người GVCVHT phù hợp với bản chất của đào taọ theo học chế tín chỉ. Theo đó, GVCVHT có những nhiệm vụ sau:

+ Hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của trường.

+ Tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo: mục tiêu, nội dung,… ;đồng thời tư vấn cho sinh viên chọn ngành nghề phụ.

+ Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học đảm bảo sự phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của sinh viên;

+ Hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập đã lập;
+ Tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học;

+ Hướng dẫn cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học;

+ Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên;

+ Giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Để phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của GVCVHT, các cơ sở giáo dục đại học cần thiết phải xây dựng quy trình công tác CVHT một cách khoa học, đồng thời phải tổ chức lại công tác chủ nhiệm lớp, tách biệt với công tác CVHT. Đặc biệt tăng cường vai trò của Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên trong việc tư vấn cho sinh viên về các thủ tục hành chính, các vấn đề về đời sống học đường, vv… thông qua các hình thức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua e-mail đồng thời công khai hóa một cách đầy đủ các thủ tục liên quan đến sinh viên và hướng dẫn chi tiết  trên website để sinh viên dễ dàng thực hiện nhằm giảm bớt nhiệm vụ cho giảng viên chủ nhiệm lớp.

(ThS. Trần Văn Hùng-Đại học Duy Tân-Theo Báo Giáo dục & Thời đại online)