English

Đoàn Thể

Một bát cháo-Vạn tấm lòng

Nhằm tổ chức các hoạt động trọng tâm trong “Tháng Thanh niên-2010” và thực hiện chương trình công tác an sinh xã hội do Thành Đoàn Đà Nẵng phát động. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hoạt động từ thiện “nồi cháo tình thương” tại Trung Tâm Y Tế Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 
 

Theo đó, hoạt động phát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo đã diễn ra từ 6h đến 8h từ ngày 25/03/2010 đến ngày 02/04/2010. Hơn 1.000 suất cháo miễn phí được đến với từng bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung Tâm Y tế Quận Hải Châu. Một bát cháo giá trị không lớn nhưng nó mang trong đó cả tấm lòng của những bạn đoàn viên, sinh viên Đại học Duy Tân đối với những bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ.

Đây là hành động nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy trong tuổi trẻ tinh thần tương thân tương ái qua đó thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời đây cũng là một trong những hoạt động xã hội thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là cơ sở để cán bộ đoàn viên, sinh viên toàn Trường Đại học Duy Tân nêu cao tinh thần đoàn kết “ Lá lành đùm lá rách” , chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

(Truyền Thông)