English

Đoàn Thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng cảm tình đảng năm 2009

Thực hiện kế hoạch công tác phát triển đảng viên năm 2009, sáng ngày 06/12/2009, Đảng bộ Đại học Duy Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận ủy Hải Châu đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2009 cho 94 đối tượng là cán bộ, giảng viên, sinh viên các Khoa, Phòng, Ban trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân.
 
Các học viên trong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trong thời gian học 1 tuần, (từ ngày 06-27/12/2009) các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, gắn nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quá trình rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng lần này có 48 đối tượng là sinh viên và 46 đối tượng là cán bộ, giảng viên với tuổi đời khá trẻ. Đây là nguồn lực quan trọng để các chi bộ phát triển đảng viên trong những năm tới.
 
 
Đồng chí Lê Công Cơ-Bí thư Đảng ủy trao quyết định kết nạp cho Đảng viên mới

Trước đó, sáng ngày 05/12/2009, chi bộ quản lý hành chính I đã tổ chức kết nạp đảng cho 2 đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, học tập, rèn luyện, nâng tổng số đảng viên của chi bộ Quản lý hành chính I lên 14 đảng viên. Đây là một trong số 8 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân.

(Truyền Thông)