English

Đoàn Thể

Chi bộ đảng khối sinh viên 2: kết nạp hai đảng viên mới

Chiều ngày 20/12/2009, tại Phòng Hội Thảo-184 Nguyễn Văn Linh, Đại học  Duy Tân, chi bộ đảng khối sinh viên 2 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai sinh viên Trần Trọng Tín (K12 Tin học Viễn thông) và Phạm Thị Ngọc Quỳnh (K13 Hệ thống thông tin). Đây là hai sinh viên có thành tích học tập tốt, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng; năng nổ trong hoạt động Đoàn, luôn được thầy cô và bạn bè tin tưởng.
 
 
Các SV tham dự trong buổi lễ kết nạp Đảng viên

Song song với đào tạo chuyên môn thì giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị cho sinh viên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Duy Tân. Việc phát triển đội ngũ đảng viên trong sinh viên luôn nhà trường chú trọng, cho đến nay trường đã có 2 chi bộ đảng sinh viên với hơn 36 đảng viên.

Các sinh viên hoạt động năng nổ, có thành tích học tập tốt sẽ được chọn vào học lớp cảm tình Đảng, sau khi hoàn thành khóa học nếu tiếp tục phấn đấu tốt sẽ được xem xét kết nạp Đảng viên. Được biết, hiện tại Đại học Duy Tân đang mở lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho hơn 100 cán bộ, sinh viên ưu tú của trường, khóa học sẽ kết thúc vào ngày 27/12/2009.

(Truyền Thông)