English

Hợp tác & Hội nhập

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với Đại học Penn State (Hoa Kỳ)

Ngày 17/1, trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Đại học Bang Pennsylvania (Đại học Penn State-Hoa Kỳ) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Đại học Penn State cho đại học Duy Tân.

Theo đó, từ năm học 2010-2011, mỗi học kỳ, đại học Penn State sẽ gửi giảng viên sang hỗ trợ và kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên đại học Duy Tân đã qua huấn luyện. Những giảng viên của đại học Penn State sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy một số lớp học trong chương trình PSU-chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán của đại học Penn State tại Đại học Duy Tân. Sinh viên tham gia chương trình PSU ở đại học Duy Tân sẽ được nhận từ 18-24 chứng chỉ hoàn tất môn học của Đại học Penn State có giá trị quốc tế, và có thể chuyển tiếp sang Đại học Penn State.
 

 
Ngoài ra, trường đại học Penn State còn giúp huấn luyện hơn 100 giảng viên của trường Đại học Duy Tân giảng dạy 24 môn học bắt đầu từ năm 2010. Đồng thời, chuyển giao đầy đủ tài liệu giáo trình 24 môn học cao cấp trong các chương trình gốc về Quản trị Kinh doanh và Kế toán cho đại học Duy Tân.

Hiệu trưởng Đại học Duy Tân, ông Lê Công Cơ cho biết, bên cạnh chương trình đào tạo PSU với đầy đủ môn học của Đại học Penn State, đại học Duy Tân sẽ triển khai giảng dạy 6 môn học cơ sở trong số 24 môn học theo chương trình trên cho toàn bộ sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Du lịch của Đại học Duy Tân.

GS-TS Curtis E.Porter-Hiệu trưởng Đại học Penn State cho biết, việc phát triển chương trình này sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín quốc tế của Đại học Duy Tân cũng như Đại học Penn State.

Được biết, cùng với chương trình hợp tác đào tạo với Đại học Penn State, từ năm 2007, Đại học Duy Tân đã mở một số chương trình hợp tác đào tạo khác như: hợp tác với Đại học Carnegie Mellon và Đại học Seattle Pacific (Hoa Kỳ) đào tạo chương trình Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin và chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh tiên tiến

(Theo dddn.com.vn)