English

Hợp tác & Hội nhập

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ

Ngày 17.1, trường Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng và Đại học Penn State, Mỹ tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State cho Đại học Duy Tân.

Theo đó, Đại học Penn State chuyển giao đầy đủ tài liệu giáo trình 24 môn học cao cấp trong các chương trình gốc về hai ngành trên cho Đại học Duy Tân; giúp huấn luyện hơn 100 giảng viên của trường Đại học Duy Tân giảng dạy 24 môn học trên bắt đầu từ năm 2010.
 
 

Bên cạnh đó, từ năm học 2010-2011, mỗi học kỳ, Đại học Penn State sẽ gửi giảng viên sang hỗ trợ và kiểm soát chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy của giảng viên đã qua huấn luyện.

Bên cạnh chương trình đào tạo PSU với đầy đủ môn học của Đại học Penn State, Đại học Duy Tân sẽ triển khai giảng dạy 6 môn học cơ sở trong số 24 môn học theo chương trình trên cho toàn bộ sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Du lịch của Đại học Duy Tân.

Theo Nguoidaibieunhandan.com.vn