English

Hợp tác & Hội nhập

Viện nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Hoa Kỳ làm việc với ĐH Duy Tân

Để nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định học hiệu Duy Tân trong bối cảnh toàn cầu hóa, trong những năm gần đây Đại học Duy Tân không ngừng đổi mới để phát triển. Hợp tác quốc tế là một trong những con đường chiến lược nhà trường đã lựa chọn. Trong xu hướng đó, sáng ngày 29/06/2009, lãnh đạo Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Giáo sư Henry Liêm-Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa và giáo dục Hoa Kỳ.

Viện nghiên cứu văn hóa và giáo dục Hoa Kỳ là một tổ chức quy tụ các luật sư, giáo sư làm việc và giảng dạy tại các trường đại học ở  Hoa Kỳ. Hiện nay, Viện đang xúc tiến các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam và Duy Tân là một trong số các trường được Viện tin tưởng lựa chọn.

Tại buổi gặp mặt, Giáo sư Henry Liêm đã đánh giá cao sự phát triển của Đại học Duy Tân qua 15 năm xây dựng và trưởng thành. Hai bên cùng trao đổi về những vấn đề giáo dục trong nước cũng như quốc tế. Trên tinh thần hợp tác hữu nghị, Giáo sư Liêm hứa sẽ tạo điều kiện để các Giáo Sư có uy tín của Viện sang giảng dạy tại Duy Tân trong năm học tới và thống nhất một số chương trình hợp tác cụ thể.

Hoạt động trên đã mở ra một xu hướng mới cho chương trình hợp tác quốc tế tại Duy Tân đồng thời cho thấy uy tín của học hiệu Duy Tân đã và đang được các đối tác tin tưởng lựa chọn.

(Truyền Thông)