English

Tags: PSU

Sinh viên nhận chứng chỉ môn học SPU

Sinh viên nhận chứng chỉ môn học SPU

17/12/2009

Sáng ngày 17/12/2009, tại Trường Đại học Duy Tân, đại diện Đại học Seattle Pacific (SPU) Hoa Kỳ đã trao chứng chỉ môn học cho những sinh viên đã tham gia chương trình đào tạo của SPU...

80 sinh viên nhận chứng chỉ môn học trong chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

80 sinh viên nhận chứng chỉ môn học trong chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

18/12/2009

Ngày 17/12/2009, tại trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, ông Tali Wilford Hairtson-trợ lý cấp cao của Chủ tịch Đại học Seattle Pacific(SPU)-thay mặt cho lãnh đạo của SPU đã trao chứng chỉ...

Đại học Duy Tân: Đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Đại học Duy Tân: Đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

18/12/2009

Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trình độ quốc tế cho các doanh nghiệp tại miền Trung, ngày 17/12/2009, trường Đại học Duy Tân, đại diện Đại học Seattle Pacific (SPU) Hoa Kỳ đã trao chứng chỉ...

Hợp tác đào tạo với ĐH bang Pennsylvania-Mỹ

Hợp tác đào tạo với ĐH bang Pennsylvania-Mỹ

18/01/2010

Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) và Trường ĐH bang Pennsylvania-Mỹ (gọi tắt là Penn State) vào ngày 17-1 đã ký kết chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán...

Chuyển giao chương trình đào tạo gốc ngành QTKD và kế toán theo chuẩn quốc tế

Chuyển giao chương trình đào tạo gốc ngành QTKD và kế toán theo chuẩn quốc tế

18/01/2010

Sáng 17-1, Trường Đại học (ĐH) Duy tân và ĐH bang Pennsylvania (Mỹ) tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo gốc ngành QTKT và Kế toán của Trường ĐH Penn State cho ĐH Duy Tân...

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với trường của Mỹ

18/01/2010

Ngày 17.1, trường Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng và Đại học Penn State, Mỹ tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State...

Đại học Duy Tân hợp tác với trường của Mỹ

Đại học Duy Tân hợp tác với trường của Mỹ

18/01/2010

Ngày 17/1, trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng và Đại học Penn State, Mỹ tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State...

Ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế

Ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế

18/01/2010

Ngày 17/1, Trường ĐH Duy Tân tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán của ĐH Penn State(Hoa Kỳ) cho ĐH Duy Tân. Tham dự buổi lễ...

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với Đại học Penn State (Hoa Kỳ)

Đại học Duy Tân hợp tác đào tạo với Đại học Penn State (Hoa Kỳ)

18/01/2010

Ngày 17/1, trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Đại học Bang Pennsylvania (Đại học Penn State-Hoa Kỳ) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh...

Chương trình ký kết hợp tác quốc tế

Chương trình ký kết hợp tác quốc tế

20/01/2010

Sáng ngày 17/01/2010, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh và Kế toán của Đại học Penn State cho Đại học Duy Tân...