English

Hợp tác & Hội nhập

Đại học Duy Tân hợp tác với trường của Mỹ

Ngày 17/1, trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng và Đại học Penn State, Mỹ tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State cho Đại học Duy Tân.

Theo đó, Đại học Penn State chuyển giao đầy đủ tài liệu giáo trình 24 môn học cao cấp trong các chương trình gốc về hai ngành trên cho Đại học Duy Tân.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường đại học
 
Đồng thời, Đại học Penn State giúp huấn luyện hơn 100 giảng viên của trường Đại học Duy Tân giảng dạy 24 môn học trên bắt đầu từ năm 2010.

Bên cạnh đó, từ năm học 2010-2011, mỗi học kỳ, Đại học Penn State sẽ gửi giảng viên sang hỗ trợ và kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên đã qua huấn luyện.

Không chỉ vậy, giảng viên của Đại học Penn State sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy một số lớp học trong chương trình PSU-chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh và kế toán của Đại học Penn State tại Đại học Duy Tân.

Sinh viên tham gia chương trình này sẽ được nhận từ 18-24 chứng chỉ hoàn tất môn học của Đại học Penn State có giá trị quốc tế và có thể chuyển tiếp sang Đại học Penn State.

Ông Lê Công Cơ-hiệu trưởng Đại học Duy Tân cho biết, bên cạnh chương trình đào tạo PSU, trường sẽ triển khai giảng dạy 6 môn học cơ sở trong số 24 môn học theo chương trình trên cho toàn bộ sinh viên khoa quản trị kinh doanh, kế toán và du lịch.

Giáo sư-tiến sĩ Curtis E.Porter, Hiệu trưởng Đại học Penn State cho biết, việc phát triển chương trình này sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín quốc tế của Đại học Duy Tân cũng như Đại học Penn State.

Dương Vương Lợi (Vietnam+)