English

Hợp tác & Hội nhập

Hợp tác đào tạo với ĐH bang Pennsylvania-Mỹ

Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) và Trường ĐH bang Pennsylvania-Mỹ (gọi tắt là Penn State) vào ngày 17-1 đã ký kết chuyển giao chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh và kế toán.

 
 
Theo đó, ĐH Penn State sẽ chuyển giao tài liệu giáo trình của 24 môn học và giúp huấn luyện hơn 100 giảng viên của Trường ĐH Duy Tân giảng dạy trong các chương trình gốc về quản trị kinh doanh và kế toán.

Sinh viên Trường ĐH Duy Tân tham gia chương trình hợp tác đào tạo sẽ được nhận từ 18 đến 24 chứng chỉ hoàn tất môn học của ĐH Penn State (có giá trị quốc tế) và nếu có nguyện vọng, có thể học chuyển tiếp tại ĐH Penn State.

Theo nld.com.vn