Việc Làm

Báo cáo Kết quả Khảo sát Tình hình Việc làm của Sinh viên Tốt nghiệp Năm 2019

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Trường Đại học Duy Tân tiếp tục thực hiện công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019, kết quả khảo sát như sau:
Trang: /
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111