English

Hợp tác & Hội nhập

Đại học Duy Tân trở thành thành viên của Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam

Sáng 7-1, tại Đà Nẵng, Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (Valoma) trao quyết định chứng nhận Trường Đại học Duy Tân trở thành thành viên của hiệp hội.
 
Đại học Duy Tân trở thành thành viên của Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Na
Tổng Thư ký Hiệp hội Valoma Dương Quang Khánh (bên phải) trao quyết định công nhận Trường Đại học Duy Tân trở thành thành viên của hiệp hội trong sáng 7-1. Ảnh: VĂN HOÀNG
 
Sự kiện nhằm thúc đẩy, hỗ trợ Trường Đại học Duy Tân trong công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn, mở rộng cơ hội trao đổi, liên kết, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng; tăng năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam.
 
Cụ thể, kết nối giữa Trường Đại học Duy Tân với các trường đại học, cơ sở đào tạo trên toàn quốc thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các chương trình đào tạo, tài liệu, phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn.
 
Đồng thời, cũng là cơ hội tạo cơ hội kết nối giữa trường học với các doanh nghiệp logistics, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực ngay tại trường học; giúp sinh viên được trải nghiệm thực tiễn và tiếp cận nhiều cơ hội việc làm…
 
(Nguồn:https://baodanang.vn/channel/5411/202301/dai-hoc-duy-tan-tro-thanh-thanh-vien-cua-hiep-hoi-phat-trien-nhan-luc-logistics-viet-nam-3934551/index.htm?gidzl=RzqDNukBxabXnGvTYvRjJMN23bcMn-XBUvK92fF1knWhcLiEnCszJd-P2G-LdUrBViu52sFTOD4YWu_bH0)