English

Hợp tác & Hội nhập

ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ

Ngày 4-11, Trường ĐH Duy Tân tổ chức lễ ký kết hợp tác với Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ nhằm hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của hai đơn vị.
 
Theo đó, Trường ĐH Duy Tân và Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ thống nhất thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ, nghiên cứu các lĩnh vực mang tính ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, các sáng chế, giải pháp hữu ích ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất - kinh doanh.
 
ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ
Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Duy Tân và Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ
 
Hai bên sẽ phối hợp khai thác các thông tin khoa học - công nghệ, thiết bị, công nghệ mới, sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp để phục vụ nghiên cứu, đào tạo và thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các dự án khoa học - công nghệ, các sáng chế, các công nghệ chủ chốt đến các đối tượng áp dụng tại TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL; liên kết phát triển quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, kêu gọi và khai thác các nguồn vốn đầu tư cho các dự án về khoa học - công nghệ.
 
Hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức khoa học - công nghệ trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ, thiết bị, tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ hiện đại, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập quốc tế.
 
Bên cạnh đó, Trường ĐH Duy Tân sẽ hỗ trợ Sở Khoa học - Công nghệ TP Cần Thơ hoàn thiện Đề án thành lập Sàn giao dịch công nghệ, Đề án đào tạo nguồn kỹ thuật viên công nghệ cao, Tập san Khoa học và Công nghệ vùng và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, liên kết đào tạo, tập huấn chuyên sâu về nguồn nhân lực cho ngành khoa học - công nghệ.
 
(Nguồn:https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/dh-duy-tan-ky-ket-hop-tac-voi-so-khoa-hoc-cong-nghe-tp-can-tho-20221104124707695.htm
https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-duy-tan-ky-ket-hop-tac-voi-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tp-can-tho-post614173.html)