English

Hợp tác & Hội nhập

Đại học Huế hợp tác toàn diện với trường Đại học Duy Tân

Ngày 24/3, tại Trường ĐH Duy Tân đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Duy Tân và ĐH Huế. Đại diện ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Đại học Huế hợp tác toàn diện với trường Đại học Duy Tân

Đại diện ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Theo đó, ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, khoa học và công nghệ ở trình độ cao. Cụ thể: 
 
Trao đổi giảng viên giảng dạy và hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh, luận văn thạc sĩ (theo nhu cầu của từng đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc mỗi bên); xây dựng hoặc chia sẻ chương trình đào tạo đại học và sau đại học; tiến đến công nhận tín chỉ lẫn nhau; đồng tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên.
 
Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; hỗ trợ nhau trong đào tạo trình độ tiến sĩ; trong đó Đại học Huế hỗ trợ đào tạo trình độ tiến sĩ một số ngành, hỗ trợ bồi dưỡng các chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên của Trường Đại học Duy Tân, hỗ trợ tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) cho giảng viên và người học của Trường Đại học Duy Tân.
 
Hoạt động khoa học và công nghệ thông qua tổ chức các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, tiến đến có các nhóm nghiên cứu mạnh quốc gia (cơ chế đóng góp của mỗi bên về nhân lực và/hoặc tài chính được thống nhất trong quy chế hoạt động từng nhóm); phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố khoa học quốc tế; chia sẻ cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu.
 
Hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phối hợp tổ chức các sự kiện khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học.
 
Đại diện ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân kỳ vọng việc hợp tác toàn diện giữa 2 đơn vị góp phần thúc đẩy việc thực hiện sứ mạng, chiến lược phát triển của mỗi bên, nâng cao vị thế của mỗi bên và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đại học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và cả nước.
 
(Nguồn:https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/dh-hue-hop-tac-toan-dien-voi-truong-dh-duy-tan-aBXtfBwGg.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo)