English

Đại học

Hội thảo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Ngày 24-3, trường ĐH Duy Tân tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ GD-ĐT về đổi mới quản lý giáo dục ĐH giai đoạn 2010-2012.
 
 

Theo PGS-TS Trần Quang Quý-Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, lý do buộc phải đổi mới quản lý trong giáo dục ĐH là vì tính cạnh tranh trong giáo dục ĐH ngày càng tăng, sự hội nhập đòi hỏi phải có bản lĩnh để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khi đó, công tác tổ chức và quản lý một cơ sở giáo dục ĐH còn bộc lộ nhiều yếu điểm, thiếu tính chuyên môn, chưa đồng bộ. Phương pháp dạy-học chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống giáo dục…từ đó dẫn đến chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Để đổi mới trong quản lý giáo dục ĐH, Trường Duy Tân đưa ra một số định hướng chiến lược như: Anh ngữ hóa, Tin học hóa, chuyên môn hóa, quốc tế hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ…Thực tế, trong thời gian qua, trường đã thực hiện những cách làm như chuyển từ niên chế sang học chế Tín chỉ, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển các chương trình đào tạo quốc tế, tổ chức tiếp thu và phát triển học liệu mới. Đặc biệt, trường đã xây dựng mô hình “Đại học điện tử” để tăng cường trao đổi thông tin với sinh viên, chọn hướng đi riêng trong đào tạo và nghiên cứu.

(Anh Tuấn-Theo Công An TPĐN-Số 72)