English

Đại học

Cần ưu tiên đầu tư đào tạo nhà quản trị có tầm nhìn, doanh nhân giỏi

Ý kến trên đã được PGS.TS Trần Đình Khiêm-Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra tại lễ ký kết hợp tác chuyển giao-tiếp nhận chương trình đào tạo gốc cùng trọn bộ tài liệu, giáo trình giảng dạy 24 môn học thuộc 2 ngành Quản trin kinh doanh và Kế toán giữa Đại học bang Pennsylvania, Mỹ(PSU) và Đại học Duy Tân (DTU).
 
 
 
DTU là một trong số ít các trường đại học Việt Nam đã đạt được thỏa thuận chuyển giao các nội dung đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đã qua kiểm định độc lập, từ một đại học hiện xếp thứ 47 trong số các trường đại học loại 1, đạt tầm cỡ liên bang tại Mỹ và xếp thứ 105 trong số các trường đại học tốt nhất trên thế giới như PSU. Theo thỏa thuận, PSU cũng sẽ đảm nhận việc huấn luyện hơn 100 giảng viên của DTU tham gia giảng dạy 24 môn học. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy của các giảng viên này, trong mỗi kỳ học, PSU sẽ cử đến DTU từ 2 đến 3 giảng viên làm nhiệm vụ kiểm soát chất lượng giảng dạy và thực hiện trợ giúp khi cần. Những giảng viên PSU này cũng sẽ giảng dạy một số nội dung trong khung giáo trình đã được chuyển giao. Sinh viên tham gia chương trình PSU ở DTU sẽ được nhận từ 18 đến 24 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế của PSU.

(T.Ngọc-Thế Giới Mới-Số 870(25/01/2010))