English

Đoàn Thể

Lễ kết nạp Đảng viên tại chi bộ khối sinh viên 1

Chiều 04/07/2009, tại phòng họp cơ sở 184 Nguyễn Văn Linh-Đại học Duy Tân, được sự đồng ý của Đảng bộ quận Hải Châu và Đảng ủy Đại học Duy Tân, chi bộ Đảng khối sinh viên 1 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Nguyễn Hoàng Hạnh Thảo, sinh viên liên chi đoàn Khoa Ngoại Ngữ. 

Nguyễn Hoàng Thạch Thảo là một trong những sinh viên có thành tích học tập tốt, có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng; năng nổ trong hoạt động, luôn được thầy cô và bạn bè tôn trọng và mến yêu. Sau một thời gian phấn đấu không ngừng, với sự giới thiệu của đồng chí Võ Minh Phúc, Chi bộ Đảng khối sinh viên 1 đã quyết định kết nạp để đồng chí Thảo đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
Sau khi đọc quyết định kết nạp đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Hạnh Thảo, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Duy Tân, Đồng chí Nguyễn Thôi-Bí thư chi bộ Đảng khối sinh viên 1 đã gửi lời chúc mừng đồng thời căn dặn đồng chí Thảo phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người đảng viên, luôn luôn ghi nhớ những lời tuyên thệ của mình trước Đảng.
 
Chi bộ Đảng khối sinh viên 1 là một chi bộ còn khá trẻ. Được tách từ chi bộ sinh viên của Đảng ủy Duy Tân từ ngày 10/02/2009, hiện nay chi bộ khối sinh viên 1 có 19 Đảng viên. Tính từ đầu năm 2009 đến nay chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng cho 4 sinh viên ưu tú. Hoạt động lần này cho thấy công tác phát triển Đảng của chi bộ sinh viên nói riêng và của Đảng ủy Duy Tân nói chung không ngừng được củng cố và phát triển, đưa Đảng ủy Duy Tân trở thành một trong những cơ sở Đảng mạnh của Đảng bộ Hải Châu trong năm 2009.

(Truyền Thông)