English

Đoàn Thể

Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt 2-2008

Sáng ngày 05/12/2008, tại tiền sảnh 184 Nguyễn Văn Linh, sinh viên Đại học Duy Tân đã tích cực tham gia chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trường phối hợp với với Thành Đoàn và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức.

 
 
Các bạn sinh viên tham gia hiến máu

Tham gia đợt Hiến máu nhân đạo lần này, các các bạn sinh viên Đại học Duy Tân mong muốn được góp sức để cung cấp máu an toàn cho người bệnh, nâng cao nhận thức về an toàn trong khi truyền máu và ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo-hiến máu cứu người. Mặc dù trời mưa và lạnh nhưng đã có trên 300 bạn trẻ đăng kí tham gia và hiến được 246 đơn vị máu.

Anh Phạm Đăng Quang, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Bên cạnh các hoạt động xã hội như tình nguyện, từ thiện, chương trình hiến máu nhân đạo luôn được Đoàn trường phát động và thực hiện hàng năm. Đây là đợt hiến máu lần thứ 2 trong năm 2008, tính cả 2 đợt, sinh viên Đại học Duy Tân đã hiến được 537 đơn vị máu”.