English

Đoàn Thể

Ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ 2-2007

“Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp” hay “Máu đỏ của bạn là màu xanh hy vọng của mọi người” … đó là các câu khẩu hiệu quen thuộc thường được thấy ở giảng đường Đại học Duy Tân. Đợt hiến máu nhân đạo lần thứ II năm 2007 được tổ chức vào sáng ngày 20/12/2007 tại tiền sảnh toà nhà 184 Nguyễn Văn Linh và 209 Phan Thanh-Đại học Duy Tân đã thu hút sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của sinh viên nhà trường. Ngày hội hiến máu diễn ra sôi nổi, kết quả chỉ trong buổi sáng các bạn trẻ Đại học Duy Tân đã hiến được 333 đơn vị máu.
 
 
Sinh viên Duy Tân hiến máu nhân đạo
 
Mỗi nghĩa cử cao đẹp của Đoàn viên, Hội viên và sinh viên nhà trường là một việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực và mang tính nhân đạo sâu sắc góp phần cứu sống những bệnh nhân thoát được cơn hiểm nghèo.
 
Có thể nói trong những năm qua công tác hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động xã hội thường xuyên tại Đại học Duy Tân và đã được các bạn trẻ tham gia đáng kể, góp phần xây dựng lối sống cao đẹp mang đậm ý nghĩa nhân đạo của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng nói chung và Đại học Duy Tân nói riêng.