English

Đoàn Thể

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010

Chiều ngày 31/08/2008, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Đảng Bộ nhằm kiểm điểm đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010 tại Phòng Hội Thảo tầng 11, Đại học Duy Tân.
 
 
Các Đảng viên tại buổi hội nghị
 
Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thụ, Ủy Viên Ban Thường Vụ, trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy Hải Châu, đồng chí Thái Thanh Tuấn, phó chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra quận ủy, đồng chí Trần Anh Việt, chuyên viên Ban Tổ Chức quận ủy Hải Châu, đồng chí Ngô Ngọc Trà, Quận ủy viên, Giám đốc Trung Tâm bồi dưỡng chính trị quận Hải Châu. Về phía nhà trường có ông Lê Công Cơ, Bí thư Đảng bộ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Tri kiêm Quyền Hiệu Trưởng nhà trường, ThS Lê Nguyên Bảo , Phó Hiệu Trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên đến từ các chi bộ trong toàn trường.Hội nghị đã bàn và đưa ra những vấn đề mang tính chiến lược của Nhà trường trong thời gian tới.
 
Tại hội nghị, đống chí Phạm Xuân Thụ đã nêu lên những ưu điểm cũng như khuyết điểm của Đảng Bộ trong thời gian qua. Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ đến năm 2010. Theo đó, Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới giáo dục đại học, xây dựng Đại học Duy Tân thành trường trường đại học đa ngành, nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Hội nghị đã kết thúc thành công trong bầu không khí trang nghiêm và hữu nghị.