English

Tags: nhiệm kỳ

Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ (2007-2010)

Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ (2007-2010)

27/10/2008

Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng cùng với sự chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, ngày 02/12/2007, Công đoàn trường Đại học Duy Tân đã tiến hành tổ chức Đại hội...

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010

27/10/2008

Chiều ngày 31/08/2008, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Đảng Bộ nhằm kiểm điểm đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010 tại Phòng Hội Thảo...

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2007-2012

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2007-2012

20/12/2010

Nhằm đánh giá hoạt động Đoàn trong nửa nhiệm kỳ đầu và tiếp tục thúc đẩy công tác Đoàn trong nửa nhiệm kỳ tới, Sáng ngày 18/12/2010, hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2007-2010 do Đoàn Thanh Niên trường ĐH Duy Tân...

Đại hội Đảng bộ Đại học Duy Tân Lần thứ VII

Đại hội Đảng bộ Đại học Duy Tân Lần thứ VII

09/05/2015

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội ...

Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân

Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng ủy Đại học Duy Tân

02/06/2023

Chiều ngày 2/6/2023, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025...