English

Đại học

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp làm việc tại Đại học Duy Tân

Chiều ngày 19/06/2009, tại cơ sở 184 Nguyễn Văn Linh thành phố Đà Nẵng, đoàn kiểm tra của Vụ giáo dục chuyên nghiệp do ông Phạm Như Nghệ-Phó vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp-Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu đã có buổi làm việc với trường Đại học Duy Tân

Buổi làm việc tập trung bàn về công tác đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của nhà trường trong thời gian qua. Trong đó các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các quy trình của công tác tuyển sinh, vấn đề liên kết đào tạo, chương trình đào tạo, việc thực hiện các quy chế cũng như cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của nhà trường.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, trong thời gian qua trường Đại học Duy Tân có sự nỗ lực lớn trong công tác đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tuy nhiên đoàn cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế, yêu cầu nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới.

(Truyền Thông)