English

Đại học

Bộ GD & ĐT kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng tại Đại học Duy Tân

Sáng ngày 25/05/2009, Đoàn kiểm tra-khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Duy Tân về công tác giáo dục quốc phòng tại trường trong những năm qua.

Thay mặt Đại học Duy Tân, Giám Đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất-Quốc phòng đã báo cáo chi tiết về công tác giáo dục quốc phòng tại Đại học Duy Tân và trình bày những thuận lợi, khó khăn mà trường gặp phải trong quá trình thực hiện liên kết đào tạo.
 
 
Đại diện của trường báo cáo về công tác giáo dục quốc phòng

Ông Lê Đoàn Thuật trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục đã xem xét lại các nội dung báo cáo đồng thời tiến hành kiểm tra các văn bản, giấy tờ có liên quan trong việc kí kết hợp đồng liên kết đào tạo giữa Đại học Duy Tân và trường Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Sau phần báo cáo, hai bên đã tiến hành thảo luận, trao đổi về bản “Đề án là đơn vị tự chủ trong công tác giảng dạy giáo dục quốc phòng-an ninh” mà Đại học Duy Tân đã trình cho Bộ trước đây. Ông Lê Đoàn Thuật đã đánh giá cao về đường lối, chủ trương của các nhà lãnh đạo Đại học Duy Tân. Tuy nhiên, để được Bộ cho phép thực hiện đề án thì trong năm học tới, Đại học Duy Tân cần chuẩn bị từng bước các yêu cầu về chương trình, về giảng viên cũng như đảm bảo đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo của mình.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Lê Đoàn Thuật đã có những đánh giá sơ bộ về vấn đề giáo dục quốc phòng tại Duy Tân, theo ông Thuật : “công tác giáo dục quốc phòng tại trường tương đối tốt, trường đã sưu tầm khá đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Quốc phòng-An ninh, thực hiện liên kết đầy đủ theo quy định của pháp luật, các giảng viên tham gia giảng dạy đạt chuẩn theo quy định hiện hành…”

Công tác kiểm tra của Bộ đã khẳng định sự chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Bộ Giáo Dục của nhà trường trong công tác đào tạo nói chung và trong công tác giáo dục quốc phòng nói riêng. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Bộ Giáo Dục chấp thuận đề án tự chủ đào tạo Giáo dục Quốc phòng cho Đại học Duy Tân trong thời gian tới.

(Truyền Thông)