English

Đại học

Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Từ ngày 09 đến ngày 11/05/2009, trường Đại học Duy Tân đã tiến hành tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 cho 292 sinh viên năm thứ 4.

Tại 23 Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên đã trình bày đề tài của mình trước sự phản biện của hội đồng khoa học. Những sinh viên bảo vệ khóa luận tốt ngiệp lần này là những bạn đạt kết quả cao trong quá trình học tập và rèn luyện. Kết thúc 3 ngày làm việc nghiêm túc hầu hết các bạn sinh viên đều bảo vệ xuất sắc đề tài của mình.
 
 
Trình bày khóa luận của sinh viên khoa kế toán

Trao đổi với chúng tôi ông Hồ Nguyên Khoa-Giám Đốc Trung Tâm Trung Cấp Chuyên Nghiệp, thành viên hội đồng giám khảo cho biết:“Do chưa có nhiều kinh ngiệm thực tế nên các đề tài thường mắc phải những lỗi như: Sự áp đặt chủ quan cho đề tài, tính hiệu quả của đề tài. Nhưng nhìn chung chất lượng của các đề tài năm nay có cao hơn năm trước, nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tế cao. Điều đó chứng tỏ chương trình đào tạo của nhà trường đang ngày một sát với thực tế hơn”. Một điểm mới so với năm trước là tất cả các đề tài khóa luận tốt nghiệp đều được đưa lên mạng Internet nhằm tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế việc sao chép các đề tài đã được công bố.

Việc tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sớm hơn các trường khác là một chủ trương đúng đắn của nhà trường, nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

(Truyền Thông)