English

Đại học

Hội thảo “Eclipse: Empowering Universal Platform”

Chiều ngày 27 tháng 03 năm 2009, tại phòng hội thảo tầng 11-184 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân, Khoa Công Nghệ Thông Tin phối hợp với IBM Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Eclipse: Empowering Universal Platform” dưới sự trình bày của Tiến sĩ Dương Công Minh-Chuyên gia IBM tại Việt Nam và ông Nguyễn Khiêm-Giám Đốc chương trình hỗ trợ đại học của IBM tại Việt Nam.
 
 
 
Buổi hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các giảng viên, sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu cho giảng viên, sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin những công nghệ, công cụ để phát triển phần mềm. Đồng thời, định hướng cho sinh viên những hướng nghiên cứu về các phần mềm và công nghệ mới, tham gia thực hiện các dự án mẫu được IBM hỗ trợ.

(Truyền Thông)