English

Đại học

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khá, giỏi khoá 2000-2004

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2004, tại giảng đường A, 209 Phan Thanh, trường Đại học Duy Tân đă tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và trao phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và có điểm rèn luyện loại khá trở lên.

Tham dự buổi lễ tốt nghiệp có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Quý, Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Dương Lân, Hiệu phó nhà trường và đại diện lănh đạo các Khoa, Phụng, Ban và Trung tâm trực thuộc Đại học Duy Tân.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Qúy đă thay mặt nhà trường tổng kết tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên các ngành khoá học 2000-2004 và công bố danh sách sinh viên đạt loại khá, giỏi.

Ông Nguyễn Thôi, Trưởng pḥòng Quản lý sinh viên, đă công bố danh sách sinh viên có điểm rèn luyện đạt loại khá, giỏi.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi khoá học 2000-2004:

KHOA, NGÀNH

TN loại Giỏi

TN loại Khá

Ngoại ngữ

2

9

Công nghệ thông tin

0

6

QTKD & DL

QTKD

1

7

Kinh tế DL

2

9

Tài chính

1

7

Kế toán

3

29

Khối Đại học

9

67

Cao đẳng Tin 2001

0

6

Cao đẳng Xây dựng

0

4

Khối Cao đẳng

0

10

Toàn trường

9

77

Diệp Ánh