English

Tags: Hội thảo

Hội thảo “Eclipse: Empowering Universal Platform”

28/03/2009

Chiều ngày 27 tháng 03 năm 2009, tại phòng hội thảo tầng 11-184 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân, Khoa Công Nghệ Thông Tin phối hợp với IBM Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề...

Hội thảo Quốc tế “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Y học” tại DTU

09/11/2015

Không thể phủ nhận Công nghệ Thông tin góp phần thúc đẩy phát triển lớn mạnh rất nhiều các ngành nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa trong sự vận động và phát triển...