English

Tags: buổi làm việc

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp làm việc tại Đại học Duy Tân

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp làm việc tại Đại học Duy Tân

20/06/2009

Chiều ngày 19/06/2009, tại cơ sở 184 Nguyễn Văn Linh thành phố Đà Nẵng, đoàn kiểm tra của Vụ giáo dục chuyên nghiệp do ông Phạm Như Nghệ-Phó vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp-Bộ Giáo dục...

Viện đào tạo CNTT Ấn Độ đặt quan hệ hợp tác với ĐH Duy Tân

Viện đào tạo CNTT Ấn Độ đặt quan hệ hợp tác với ĐH Duy Tân

19/10/2010

Chiều ngày 15/10/2010, Ban Giám Hiệu trường ĐH Duy Tân đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ Viện International Institute of Information Technology-Viện đào tạo về công nghệ...

ĐH Duy Tân tiếp đoàn MSM

ĐH Duy Tân tiếp đoàn MSM

30/11/2010

Sáng ngày 29/11/2010 ông Lê Công Cơ - Chủ Tịch Hội Hồng Quản Trị trường Đại học Duy Tân có buổi làm việc với GS. Phạm Phụ và ông Klaas Van Mierlo - Giám Đốc điều hành trường Maastricht School of Management...

Làm việc với Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Làm việc với Bộ Khoa Học và Công Nghệ

09/12/2010

Chiều ngày 08/12/2010, đoàn cán bộ Bộ Khoa Học & Công nghệ do TS Nguyễn Quang Tuấn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Duy Tân. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Thanh Hải...

Tập đoàn công nghiệp nặng đến với Duy Tân

Tập đoàn công nghiệp nặng đến với Duy Tân

29/12/2010

Chiều ngày 27/12/2010, đoàn đại diện công ty Doosan VINA do TS. Kim-Giám Đốc Phát Triển Nguồn Nhân Lực-dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Duy Tân. Tiếp đoàn có TS.Võ Thanh Hải...

Đại học Duy Tân làm việc với Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao Tp. HCM

Đại học Duy Tân làm việc với Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao Tp. HCM

15/10/2013

Sáng 11/10/2013, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Trung tâm Đào tạo thuộc Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh tại 706 - K7/25 Quang Trung nhằm trao đổi và mở rộng hợp tác trong đào tạo...

Đại học Duy Tân làm việc với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Đại học Duy Tân làm việc với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

25/10/2013

Chiều 23/10/2013, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tại Phòng 706 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham gia buổi làm việc có ThS. Nguyễn Tấn Quốc...

Đại học Duy Tân làm việc với Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng

Đại học Duy Tân làm việc với Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng

25/11/2013

Sáng 22/11/2013, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng tại Phòng 702-K7/25 Quang Trung về cơ hội mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển...

Đại học Duy Tân làm việc với Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Đại học Duy Tân làm việc với Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông

05/12/2013

Chiều ngày 4/12/2013, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội tại Phòng 706 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng nhằm trao đổi...

Đại học Duy Tân làm việc với Đoàn Giáo sư Hàn Quốc

Đại học Duy Tân làm việc với Đoàn Giáo sư Hàn Quốc

30/12/2013

Sáng 27/12/2013, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với đoàn Giáo sư Hàn Quốc tại Phòng 702-K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi làm việc có GS. Jaewan Kim (Viện Nghiên cứu Cao cấp...