English

Đại học

Hội nghị sơ kết chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên

Sáng ngày 16/6/2009, hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên diễn ra tại bốn điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng và Cần Thơ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Sau hai năm thực hiện Quyết định 157/2007/QÐ-TTg, đến nay cả nước có hơn 1,33 triệu học sinh, sinh viên học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc hơn 1,2 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn  được vay vốn tín dụng phục vụ cho việc học tập với tổng số 13517 tỷ đồng. Trong đó, các hộ nghèo được vay hơn 4.800 tỷ đồng, hộ cận nghèo là gần 7.000 tỷ đồng và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất là 1.800 tỷ đồng. 5.000 học sinh, sinh viên mồ côi cũng được vay khoảng 54 tỷ đồng. Kết quả này là nỗ lực lớn, thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Hội nghị đã khẳng định ý nghĩa xã hội to lớn của việc thực hiện Quyết định 157 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên đồng thời rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, vận động tại cấp tỉnh, huyện và xã.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thôi-Trưởng phòng Công Tác Học sinh Sinh viên, trường Đại học Duy Tân cho biết: “Sau 2 năm thưc hiện nghị quyết 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; trường Đại học Duy Tân đã cấp giấy xác nhận cho trên 7000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường. Đồng thời, nhà trường cũng phối, kết hợp với Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội, chính quyền địa phương nơi có con em đang học tập tại Duy Tân để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em vay vốn phục vụ nhu cầu học tập của mình”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Qua hai  năm thực hiện, có thể khẳng định, không có học sinh, sinh viên nào đã được nhận vào trường đại học, cao đẳng, học nghề mà phải bỏ học vì không có tiền và cam kết nhà nước sẽ cấp đủ nguồn vốn trong thời gian tới”. Đồng thời Phó Thủ tướng đề nghị ba cơ quan: Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn cho vay năm học mới.

(Truyền Thông)