English

Hợp tác & Hội nhập

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Y Dược(Huế)

Ngày 07/02/2009, đoàn trường Đại học Duy Tân có Ông Lê Công Cơ, Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng, ThS. Lê Nguyên Bảo, Hiệu phó, ông Võ Văn  Lường, Giám đốc Trung tâm Công Nghệ Phần mềm (CSE), ông Hoàng Đình Khánh, Phó Khoa Đào tạo quốc tế đã đến thăm và làm việc với Đại học Y Dược Huế. Tiếp và làm việc với đoàn có PGS. TS. Cao Ngọc Thành, Quyền Hiệu trưởng, PGS. TS. Trần Hữu Dàng, Phó Hiệu trưởng, ThS. Bùi Huy Thái, Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Lê Đình Khánh, Trưởng phòng KHCN-HTQT, TS. Nguyễn Trường An, Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học & Công tác sinh viên.
 
 
Lễ ký kết giữa Đại Học Duy Tân & Đại Học Y Dược

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về:

  1. Tiến hành đào tạo Y Dược tại trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, với sự bảo trợ của Trường Đại học Y Dược Huế.
  2. Việc đào tạo theo hướng tiên tiến hóa và quốc tế hóa, tiến đến việc xây dựng môi trường đào tạo y dược có sự tham gia của giảng viên, sinh viên quốc tế.
  3. Tiến tới việc thành lập phân hiệu của Trường Đại học Y Dược Huế tại trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng và Bệnh viện thực hành phục vụ cho công tác đào tạo.
  4. Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng sẽ hỗ trợ trường Đại học Y Dược Huế trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đào tạo.
Bản thỏa thuận là cơ sở để hai đại học thực hiện các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong thời gian tới.