English

Hợp tác & Hội nhập

Giáo sư Don Marinelli, đồng sáng lập trung tâm công nghệ giải trí thuộc đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đến Việt Nam

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác đào tạo Công nghệ Thông tin giữa SEG Vietnam (bao gồm Đại học Duy Tân, Đại học Văn Lang và Công ty DTT-Hanoi) và Đại học Carnegie Mellon (CMU), Giáo sư Don Marinelli-người đồng sáng lập, Giám đốc Trung tâm Giải trí (ETC) thuộc CMU sẽ đến thăm và có các buổi nói chuyện với sinh viên, học viên các trường và doanh nghiệp thành viên.
 
 
Giáo sư Don Marinelli

Ngày 17.02.2009, tại ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), Giáo sư Don Marinelli sẽ có buổi Hội thảo về “Sự Chiến Thắng của Giới Làm Game”  với sinh viên Đại học Duy Tân. Tiếp sau đó là các buổi làm việc chi tiết với các lãnh đạo và giảng viên của Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Quản trị Kinh doanh về cách thức, kinh nghiệm triển khai việc dạy và học các chương trình của CMU.

Ti bui hi tho này, sinh viên các khoa Công ngh Thông tin và khoa Qun trị Kinh doanh s được cùng trò chuyn vi giáo sư Marinelli v nhiu ni dung thú v: Gii làm game vi nhng thủ thut, nh hưởng ca game trong đi sng gii trí và nhng kinh nghim trong vic điu hành Trung tâm Gii trí ca mt trường Đi hc ln...