English

Hợp tác & Hội nhập

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific (SPU)

Trong chương trình hợp tác đào tạo với đại học quốc tế, sáng ngày 25/08/2008, Đại học Duy Tân đã có buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với trường SPU.
 
 

Tham dự buổi ký kết ông Lê Công Cơ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Ths Lê Nguyên Bảo, Phó Hiệu Trưởng nhà trường, ông Wilford Tali Hairston, Giám Đốc Trung Tâm John Perkins, ông Peter Lim và bà Karen Quek, giảng viên trường Đại học SPU.

Theo thỏa thuận SPU sẽ cử giảng viên sang giảng dạy cho sinh viên Đại học Duy Tân đồng thời sinh viên SPU sẽ sang học văn hóa và giao lưu với sinh viên Duy Tân.

Một chương trình đào tạo chất lượng cao được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục quóc tế sẽ được tổ chức thực hiện tại Đại học Duy Tân - một cơ sở đào tạo trong nước có uy tín, chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội lựa chọn hấp dẫn cho tất cả những ai quan tâm.
 
(Truyền Thông)
Diệp Ánh