English

Hợp tác & Hội nhập

Chuyến viếng thăm và làm việc của Giáo sư Martin Hayden, Đại học Southern Cross, Úc

Hội nhập toàn cầu đang là xu thế chung của thời đại, bên cạnh sự phát triển vượt bậc về kinh tế, giáo dục đang từng ngày đổi thay. Trên con đường phát triển đó trường Đại học Duy Tân đă và đang tìm hướng đi để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ xă hội.
 
 
Giáo sư Martin Hayden tại buổi làm việc

Sáng ngày 22/01/2008, Đại học Duy Tân đă có buổi làm việc với Giáo sư Martin Hayden, chuyên gia tư vấn giáo dục hệ sau đại học-Trường Đại học Southern Cross, Úc. Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Giáo sư Martin Hayden đă trình bày về những phương pháp học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ông cho rằng để có một nền giáo dục phát triển toàn diện th́ quốc tế hóa giáo dục là điều rất quan trọng, đặc biệt hợp tác đào tạo hệ sau đại học sẽ mang lại một nguồn nhân lực có tŕnh độ cao đáp nhu cầu cho xă hội.

Tại buổi làm việc, Thầy Lê Công Cơ-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Hiệu trưởng nhà trường đă chia sẻ các vấn đề về giáo dục và đào tạo trong thời gian gần đây và tin tưởng rằng trong tương lai không xa hợp tác đào tạo sau đại học là một hướng đi đầy tiềm năng của trường.

Diệp Ánh