English

Đại học

ĐHDT: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính

Cùng với việc phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, vấn đề Tn học hóa, đổi mới công tác quản lý và phục vụ bằng việc xây dựng phần mềm quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại học Duy Tân đã xác định trong thời gian qua. Theo tinh thần đó, bắt đầu từ ngày 01/08/2008, Trung Tâm CSE phối hợp với Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Duy Tân triển khai chương trình “Queue (hàng đợi điện tử)” và ứng dụng chương trình phần mềm thu học phí” hỗ trợ cho công tác tuyển sinh, công tác hành chính cũng như quản lý các loại hình thức đào tạo khác.
 
 

Tuy còn những hạn chế nhất định, việc triển khai đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, Đại học Duy Tân đã tạo ra được một phương thức làm việc mới sử dụng CNTT trong công tác hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, giảng viên. Đây là lần đầu tiên Đại học Duy Tân xây dựng được chương trình này và kết quả được lấy làm chuẩn cho các dự án khác đang triển khai tại nhà trường.

Bên cạnh việc ứng dụng thành công tin học trong quản lý, việc triển khai chương trình còn giúp người quản lý nắm bắt thông tin nhanh, chính xác, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các hoạt động trung gian, nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời.

Có thể nói việc triển khai các chương trình phần mềm tin học ứng dụng này như làn gió mới, làm thay đổi tác phong cũng như tư duy làm việc của từng thành viên trong cộng đồng Đại học Duy Tân.

Diệp Ánh