English

DTU & Doanh nghiệp

Sinh viên NIIT giao lưu với Doanh nghiệp

Sáng 09/10/2008, sinh viên NIIT trường Đại học Duy Tân đã có buổi giao lưu với công ty FSOFT (tên ngắn gọn của Công ty cổ phần Phần mềm FPT) là công ty dẫn đầu Việt Nam về xuất khẩu phần mềm...