Kiểm Định

Báo cáo tự Đánh giá Cơ sở Giáo dục Giai đoạn 2016-2021.

Chủ đề: Trường Đại học Duy Tân công bố báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2016-2021.
 
Phản hồi:
 
Mọi góp ý xin gửi về Ban thư ký tự đánh giá theo địa chỉ  email: nguyenthanhtrung@dtu.edu.vn
 
hoặc
 
Bằng văn bản gởi về ông Nguyễn Thanh Trung, Trưởng Ban thư ký, Phòng 601  - Cơ sở K7/25 Quang Trung Thành Phố Đà Nẵng.
 
Trang: /
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111