Hệ thống Bằng cấp

Hệ thống Bằng cấp

Hệ thống Đào tạo và Bằng cấp của Đại học Duy Tân khá đa dạng, mang lại nhiều chọn lựa cho sinh viên theo học. Đại học Duy Tân đào tạo các bậc học:
 
Chính quy:
 
- Nghiên Cứu sinh (03 năm)
- Cao học (02 năm)
- Đại học (04 - 05 năm)                                                                                                                                                                                                    
Liên thông:
                   
- Từ Trung cấp lên Đại học
- Từ Cao đẳng lên Đại học
 
Đặc biệt, sinh viên có thể hoàn tất Đại học trong 03 - 3.5 năm và học hai bằng Đại học cùng một lúc.
 
Hiện tại, Đại học Duy Tân có 5 trường đào tạo:
- Trường Y Dược
- Trường Ngoại ngữ
- Trường Công nghệ
- Trường Khoa học Máy tính
- Trường Kinh tế
2 viện:
- Viện Đào tạo Quốc tế
- Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch
và Khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn
     
* Có thể tham khảo cụ thể chi tiết các ngành học do các khoa cung cấp qua website của các Khoa.
 
Hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã tuyển sinh được 7 khoá Tiến sĩ với 51 nghiên cứu sinh; 22 khóa Thạc sĩ hơn 2.569 học viên cao học; 26 khóa đại học, cao đẳng trên 106.268 sinh viên; và 12 khóa Trung cấp Chuyên nghiệp với 12.400 học sinh. Đây là nguồn nhân lực dồi dào và có trình độ, góp phần không nhỏ vào việc phát triển nguồn lao động của Việt Nam.

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 70.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển.
  • Hơn 58.000 sinh viên đã tốt nghiệp.
  • Tổng số sinh viên hiện tại xấp xỉ 20.000.
  • Hơn 5.300 sinh viên trong các chương trình Tiên tiến, Quốc tế, Du học, Du học Tại chỗ và hơn 1.800 nghiên cứu sinh và học viên Cao học.
Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Việc làm
  • Hơn 94% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm.

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111