English

DTU & Doanh nghiệp

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Cục An toàn Thông tin

Sáng ngày 12/3/2021, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã được tổ chức tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Đức Tuân - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cùng các cán bộ, giảng viên của hai đơn vị.
 
Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Cục An toàn Thông tin
Ông Nguyễn Đức Tuân - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam
chia sẻ tại buổi ký kết
 
Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Tuân cho biết: “Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam là tổ chức trực thuộc Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng là điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin; là đầu mối hợp tác quốc tế với cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin. Hoạt động ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị hôm nay là vô cùng quan trọng và cần thiết để tạo cho sinh viên nhiều cơ hội được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn Thông tin và những nội dung liên quan khác.
 
Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam sẽ chuẩn bị nội dung và tham gia giảng dạy, hướng dẫn các nội dung về An toàn Thông tin đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng cho sinh viên của Đại học Duy Tân. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên Duy Tân được thực tập và tham gia các hoạt động nghiệp vụ thực tế; xây dựng kế hoạch thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về An toàn Thông tin và hỗ trợ Đại học Duy Tân trong việc tìm kiếm và tham gia các cuộc thi An toàn Thông tin cho sinh viên.
 
Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Cục An toàn Thông tin
Đại diện của Đại học Duy Tân và Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
 
Về phía Đại học Duy Tân, sẽ phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam triển khai các buổi hội thảo cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ Trung tâm trong tuyển dụng nhân lực An toàn Thông tin,... đồng thời đưa giảng viên và sinh viên đến tham gia các hoạt động diễn tập, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn Thông tin,… tại Trung tâm.
 
Chia sẻ tại buổi ký kết, TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cho biết: “Trong nhiều năm qua, Đại học Duy Tân đã tiếp cận với hàng trăm doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác, phục vụ công tác đào tạo, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và làm việc tốt nhất. Tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam sẽ mang đến cho sinh viên Duy Tân cơ hội được tiếp cận và học hỏi các kiến thức từ các chuyên gia về An toàn Thông tin hàng đầu đồng thời có những định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp trước nhiều lựa chọn cho tương lai.”
 
(Truyền Thông)