English

DTU & Doanh nghiệp

Trường Đại học Duy Tân ký kết hợp tác toàn diện với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana

Chiều 19.12, Viện Nghiên cứu và đào tạo du lịch Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (DTU) và Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (tại Quảng Nam) ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực du lịch.
 
Theo đó, DTU sẽ giới thiệu nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của Hoiana; đào tạo nhân lực và cấp các chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường và nghiên cứu xã hội, chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác với Hoiana trong nghiên cứu và bổ sung công nghệ trong kinh doanh; hợp tác trong việc tổ chức các hội nghị, tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, các chủ đề nói chuyện liên quan đến lĩnh vực du lịch; cung cấp các dịch vụ hành chính như biểu diễn âm nhạc của sinh viên, nguồn nhân lực của sinh viên, các hoạt động xã hội mà sinh viên DTU có thể tham gia. Đặc biệt, sẽ tạo điều kiện cho Hoiana tham gia ngày hội việc làm do DTU tổ chức hàng năm; tham gia các hoạt động khởi nghiệp và tư vấn hoạt động khởi nghiệp của sinh viên...
 
Trường Đại học Duy Tân ký kết hợp tác toàn diện với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana
Trao tượng trưng gói học bổng trị giá 5.000 USD hàng năm cho sinh viên DTU. Ảnh: N.T.B
 
Phía Hoiana sẽ hỗ trợ sinh viên DTU thực tập, làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian trong quá trình tuyển dụng; cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên trong việc rèn luyện năng lực theo thỏa thuận của hai bên; tham gia trao đổi các chủ đề đào tạo và chia sẻ kinh nghiệp cho sinh viên trong các hội nghị và hội thảo; tham gia giảng dạy các khóa đào tạo theo chương trình và kế hoạch đào tạo của DTU; ưu tiên cho DTU tham gia vào dự án quản lý rác của Hoiana và tạo điều kiện cho sinh viên luyện các kỹ năng chuyên nghiệp tại cơ sở của Hoiana.
 
Dịp này, Hoiana công bố chính sách học bổng cho sinh viên ngành du lịch DTU trị giá 5.000 USD mỗi năm.
 
(Nguồn:http://baoquangnam.vn/du-lich/201912/truong-dai-hoc-duy-tan-ky-ket-hop-tac-toan-dien-voi-khu-nghi-duong-phuc-hop-hoiana-886733/index.htm)