English

DTU & Doanh nghiệp

Viện Đào Tạo & Nghiên Cứu Du Lịch Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana

Chiều ngày 19-12, Viện Nghiên cứu & Đào tạo Du lịch trường Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác toàn diện với Khu nghỉ dưỡng Phức hợp Hoiana.
 
Viện Đào Tạo & Nghiên Cứu Du Lịch Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana
 Ô Benoit Amado - Giám đốc Hotel Rosewood và Tiến sĩ Lim Sang Teak - Viện trưởng Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du Lịch ký kết hợp tác
 
Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ thống nhất hợp tác lâu dài với các nội dung:
 
Trường Đại học Duy Tân sẽ hỗ trợ Khu nghỉ dưỡng Phức hợp Hoiana: Giới thiệu nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của Hoiana; Đào tạo nhân lực và cấp các chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp; Hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường và nghiên cứu xã hội; Chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác với Bên B trong nghiên cứu và bổ sung công nghệ trong kinh doanh; Hợp tác trong việc tổ chức các hội nghị, tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, các chủ đề nói chuyện liên quan đến lĩnh vực du lịch; Cung cấp các dịch vụ hành chính như biểu diễn âm nhạc của sinh viên, nguồn nhân lực của sinh viên, các hoạt động xã hội mà sinh viên Duy Tân có thể tham gia; Tạo điều kiện cho Hoiana tham gia Ngày hội việc làm do Đại học Duy Tân  tổ chức hàng năm; Tạo điều kiện cho Hoiana tham gia các hoạt động khởi nghiệp và tham gia tư vấn cho các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên; Cho phép các thương hiệu thường xuyên và thông tin nghề nghiệp của Hoiana trên trang web của Đại học Duy Tân.
 
Viện Đào Tạo & Nghiên Cứu Du Lịch Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana
Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác
 
Khu nghỉ dưỡng Phức hợp Hoiana sẽ hỗ trợ Đại học Duy Tân: Hỗ trợ sinh viên Duy Tân làm việc bán thời gian và toàn thời gian hoặc thực tập trong quá trình tuyển dụng; Cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên Duy Tân trong việc rèn luyện năng lực theo thỏa thuận của cả hai bên; Tham gia trao đổi các chủ đề đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho các sinh viên trong các hội nghị và hội thảo;  Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo theo chương trình và kế hoạch đào tạo của Đại học Duy Tân; Ưu tiên cho Đại học Duy Tân tham gia vào dự án quản lý rác của Hoiana và để tạo điều kiện cho sinh viên Duy Tân luyện tập các kỹ năng chuyên nghiệp tại cơ sở của Hoiana.
 
Viện Đào Tạo & Nghiên Cứu Du Lịch Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana
Trao học  bổng của Hoiana trị giá 5.000 USD/1 năm cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập tốt
 
Về chính sách Học bổng: Hoiana sẽ cấp học bổng cho sinh viên ngành Du lịch của Đại học Duy Tân với tổng trị giá 5.000 đô la Mỹ mỗi năm. Học bổng sẽ được sử dụng như một phần để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có kết quả học tập cao nhất. 
 
(Nguồn:http://baodulich.net.vn/Vien-Dao-Tao--Nghien-Cuu-Du-Lich-DH-Duy-Tan-ky-ket-hop-tac-voi-Khu-nghi-duong-phuc-hop-Hoiana-02-21506.html)