English

Tags: Lễ ký kết

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Daegu(Hàn Quốc)

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Daegu(Hàn Quốc)

13/02/2009

Theo sự thỏa thuận của hai bên, sáng ngày 05/02/2009 tại Phòng Họp tầng 11 khu 184 Nguyễn Văn Linh-Đại học Duy Tân đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Đại học Duy Tân và Đại học Daegu...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Y Dược(Huế)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Y Dược(Huế)

16/02/2009

Ngày 07/02/2009, đoàn trường Đại học Duy Tân có Ông Lê Công Cơ, Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng,ThS. Lê Nguyên Bảo, Hiệu phó, ông Võ Văn Lường, Giám đốc Trung tâm Công Nghệ Phần mềm (CSE...

Du lịch tại ĐH Duy Tân - Rộng mở con đường Hợp tác Toàn diện

Du lịch tại ĐH Duy Tân - Rộng mở con đường Hợp tác Toàn diện

24/03/2012

Sáng ngày 23/3/2012, lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân & LifeStyle Resort Đà Nẵng đã diễn ra tại phòng 702-K7/25 Quang Trung. Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện của ông Dermot Murphy...

Ký kết với Sandy Beach Resort tạo cơ hội Thực tập và Việc làm cho sinh viên DTU

Ký kết với Sandy Beach Resort tạo cơ hội Thực tập và Việc làm cho sinh viên DTU

30/08/2012

Sáng 30/8/2012, ThS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân đại diện cho nhà trường ký kết hợp tác với ông Vatthanachai Phipatthongpant tại P702, K7/25 - Quang Trung - Đà Nẵng...

Hội thảo “Chuyển giao Khoa học Công nghệ giữa nhà trường tới các doanh nghiệp và địa phương”

Hội thảo “Chuyển giao Khoa học Công nghệ giữa nhà trường tới các doanh nghiệp và địa phương”

27/04/2013

Không khó để nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường với các doanh nghiệp và địa phương khi nhà trường là chủ thể cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao còn doanh nghiệp...

Đại học Duy Tân Ký kết Đào tạo Từ xa với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Đại học Duy Tân Ký kết Đào tạo Từ xa với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

14/04/2013

Khát khao được tiếp cận tri thức và hội nhập quốc tế để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn là nguyện vọng của tất cả các thế hệ học sinh, sinh viên không phân biệt vùng miền, thời điểm. Với thành công...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia

18/06/2013

Với phương châm: “Đào tạo theo hướng nghiên cứu thực nghiệm trên nền tảng nhân văn hiện đại ” cũng như thúc đẩy công tác nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên, chiều ngày 17/6/2013...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Sun Moon

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Sun Moon

09/07/2014

Sáng 4/7/2014, tại Phòng 706-K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân (DTU) và Đại học Sun Moon Hàn Quốc (SMU)...

DTU Ký kết Hợp tác với Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam

DTU Ký kết Hợp tác với Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam

24/10/2014

Chiều ngày 22/10/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

DTU Chuyển giao Công nghệ Lọc nước và Dầu Biodiesel cho doanh nghiệp

DTU Chuyển giao Công nghệ Lọc nước và Dầu Biodiesel cho doanh nghiệp

04/11/2014

Chiều ngày 29/10/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác Chuyển giao Công nghệ sản xuất Thiết bị Lọc nước và Thiết bị sản xuất dầu Biodiesel cho Công ty Cổ phần Công nghệ...