English

Tags: Lễ ký kết

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Bệnh viện Gia đình

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Bệnh viện Gia đình

25/11/2014

Sáng ngày 20/11/2014, tại Hội trường Bệnh viện Gia đình - 73 Nguyễn Hữu Thọ, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Bệnh viện Gia đình...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa DTU và Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

Lễ Ký kết Hợp tác giữa DTU và Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

11/12/2014

Sáng ngày 10/12/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam (AVN Audit) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Phú Thiện Hưng

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Phú Thiện Hưng

06/02/2015

Sáng ngày 6/2/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Phú Thiện Hưng. Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Đình Trúc - Giám đốc ...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và NewCastle College

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và NewCastle College

19/05/2015

Sáng ngày 12/5/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác Chương trình Du học 2+2 và 3+1 với NewCastle College (Anh Quốc). Lễ Ký kết có sự tham dự của bà ...

Duy Tân Ký kết Hợp tác Đào tạo với Đại học Purdue, Calumet

Duy Tân Ký kết Hợp tác Đào tạo với Đại học Purdue, Calumet

12/06/2015

Sáng ngày 10/6/2015, Lễ Ký kết Hợp tác đào tạo Chương trình Du học 2+2 giữa Đại học Duy Tân với Đại học Purdue, Calumet đã diễn ra tại Hội trường 713 - K7/25,...

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam

29/01/2016

Ngày 27/01/2016, tại Trường THPT Hùng Vương (tỉnh Quảng Nam), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) tỉnh Quảng Nam và Đại học Duy Tân đã tiến hành tổ chức Lễ Ký kết Hợp tác Chương trình...

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp đồng Đào tạo Tiếng Anh với Công ty Sông Thu

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp đồng Đào tạo Tiếng Anh với Công ty Sông Thu

22/03/2016

Sáng ngày 19/03/2016, Lễ Ký kết Hợp đồng đào tạo “Tiếng Anh chuyên ngành đóng tàu” giữa Đại học Duy Tân và Tổng Công ty Sông Thu đã diễn ra tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung,...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai

02/07/2016

Sáng 30/6/2016, Lễ ký kết Hợp tác Toàn diện giữa Đại học Duy Tân và Đại học Công nghệ Đồng Nai đã diễn ra tại Hội trường 713, cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Tập đoàn Công nghệ Bkav

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Tập đoàn Công nghệ Bkav

20/08/2016

Sáng này 19/8/2016, Lễ Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Tập đoàn Công nghệ Bkav đã diễn ra tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của...

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại Học Duy Tân và BANACAB

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại Học Duy Tân và BANACAB

28/02/2017

Sáng 28/2/2017, Lễ Ký kết hợp tác “Chương trình đưa sinh viên Duy Tân đến thực tập và làm việc tại khu du lịch Bà Nà Hills hàng năm” giữa Đại học Duy Tân và Công ty Cổ phần...