English

DTU & Doanh nghiệp

Nhà trường hợp tác với Doanh nghiệp để Đào tạo nhân lực ngành Du lịch

Doanh nghiệp sẽ tham gia các khóa đào tạo theo chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường đồng thời cấp học bổng cho sinh viên trị giá 5.000 USD.
 
Ngày 19/12, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Du lịch (Trường Đại học Duy Tân) đã ký kết hợp tác toàn diện với Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (Quảng Nam) về hợp tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực ngành du lịch. 
 
Nhà trường hợp tác với Doanh nghiệp để Đào tạo nhân lực ngành Du lịch
Nhà trường "bắt tay" doanh nghiệp để đào tạo nhân lực ngành du lịch. Ảnh: AN
 
Theo đại diện nhà trường, việc ký kết nói trên nhằm thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả của hợp tác doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và giải quyết việc làm cho sinh viên.
 
Theo thỏa thuận thì Đại học Duy Tân sẽ giới thiệu nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của Khu nghỉ dưỡng Phức hợp Hoiana.
 
Tiến hành đào tạo nhân lực và cấp các chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp; Hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường và nghiên cứu xã hội;
 
Nhà trường cũng sẽ chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác với Hoiana trong nghiên cứu và bổ sung công nghệ trong kinh doanh;
 
Hợp tác trong việc tổ chức các hội nghị, tuyển dụng, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, các chủ đề nói chuyện liên quan đến lĩnh vực du lịch;
 
Cung cấp các dịch vụ hành chính, như biểu diễn âm nhạc của sinh viên, nguồn nhân lực của sinh viên, các hoạt động xã hội mà sinh viên Duy Tân có thể tham gia;
 
Tạo điều kiện cho Hoiana tham gia Ngày hội việc làm do Đại học Duy Tân  tổ chức hàng năm;
 
Tạo điều kiện cho Hoiana tham gia các hoạt động khởi nghiệp và tham gia tư vấn cho các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên;
 
Cho phép các thương hiệu thường xuyên và thông tin nghề nghiệp của Hoiana trên trang web của Đại học Duy Tân.
 
Về phía Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana sẽ hỗ trợ sinh viên Đại học Duy Tân làm việc bán thời gian và toàn thời gian hoặc thực tập trong quá trình tuyển dụng;
 
Cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên Duy Tân trong việc rèn luyện năng lực theo thỏa thuận của cả hai bên;
 
Tham gia  trao đổi các chủ đề đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho các sinh viên trong các hội nghị và hội thảo; Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo theo chương trình và kế hoạch đào tạo của Đại học Duy Tân;
 
Ưu tiên cho Đại học Duy Tân tham gia vào dự án quản lý rác của Hoiana và để tạo điều kiện cho sinh viên Duy Tân  luyện tập các kỹ năng chuyên nghiệp tại cơ sở của Hoiana.
 
Về chính sách học bổng thì phía Hoiana sẽ cấp học bổng cho sinh viên ngành Du lịch của Đại học Duy Tân với tổng trị giá  5.000 USD mỗi năm.
 
Học bổng sẽ được sử dụng như một phần để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có kết quả học tập cao nhất.
 
(Nguồn:https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nha-truong-hop-tac-voi-doanh-nghiep-de-dao-tao-nhan-luc-nganh-du-lich-post205525.gd)