English

Đoàn Thể

Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Trong hai ngày 3/8 và 5/8/2016, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí cùng Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên đối với 2 quần chúng ưu tú. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh Niên, Ban chấp hành Chi bộ các khối và Đảng viên trong các Chi bộ.
 
 
Đại diện Chi bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí trao Quyết định kết nạp
Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Như Trang
 
Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, quần chúng Nguyễn Thị Như Trang thuộc Chi bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí và quần chúng Hoàng Quang Huy thuộc Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã vinh dự được trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới. Bên cạnh đó, Bí thư các Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
 
 
Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể chụp hình lưu niệm trong Lễ kết nạp Đảng viên mới
 
Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ và bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các Đảng viên mới đã dõng dạc hô vang lời thề sẽ trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, tích cực phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nghĩa vụ vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên cộng sản. Đồng thời, Đảng viên mới sẽ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các quần chúng cùng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản. Đó cũng sẽ là những kim chỉ nam để các Đảng viên cùng phấn đấu và rèn luyện, góp phần thúc đẩy vào chiến lược phát triển chung của nhà trường.

Đồng chí Lê Công Kinh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Duy Tân đã có những lời nhắn nhủ tâm huyết đến các Đảng viên mới: “Sau một thời gian phấn đấu và rèn luyện, những quần chúng ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng sẽ luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, được Chi bộ và Đảng ủy nhà trường tin tưởng. Bởi vậy, ngoài việc thực hiện tốt các quy định và điều lệ của Đảng, các Đảng viên mới phải không ngừng bồi dưỡng tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao và tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng bộ Đại học Duy Tân luôn là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.”

Với nhiệt huyết, tài năng và trí tuệ của tuổi trẻ, các Đảng viên mới Đại học Duy Tân sẽ trở thành những tấm gương sáng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn nữa.

(Truyền Thông)