English

Nghiên cứu

Đại học Duy Tân với nhiều bước tiến trong nghiên cứu khoa học

Ngày 12/05/2012, các thành viên Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học Công nghệ (RCST) cùng nhiều giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên - Đại học Duy Tân đã có mặt tại phòng 702 - K7/25 Quang Trung để theo dõi bài báo cáo “Một số vấn đề trong lý thuyết bất biến modular và lý thuyết đối đồng đều của nhóm hữu hạn” của TS. Võ Thanh Tùng. Đây là một trong những việc làm quan trọng nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.
 
 
TS. Võ Thanh Tùng báo cáo tại buổi Seminar

TS. Võ Thanh Tùng cho biết Seminar được tổ chức với mục đích giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp và những người quan tâm về các hướng nghiên cứu đồng thời kêu gọi sự cộng tác của cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn để hợp tác hoàn thiện công trình khoa học. Được biết, kể từ 24/03 đến 12/05/2012, RCST Đại học Duy Tân đã tiến hành 5 Seminar: “Vô tuyến thông minh và Truyền thông hợp tác” (24/03/2012), ”Một phương pháp tính toán song song dùng để định vị Sensor trong mạng Sensor không dây” (07/04/2012), “Tổng quan về bài toán LPPS” (21/04/2012), “Xử lí và Tái chế các loại dầu nhớt thải - công nghệ từ Đại học Duy Tân” (28/04/2012), “Một số vấn đề trong lý thuyết bất biến modular và lý thuyết đối đồng đều của nhóm hữu hạn” (12/05/2012). Điều đó cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học của RCST - Đại học Duy Tân đang có những bước tiến mạnh mẽ.

Hi vọng trong tương lai, hoạt động nghiên cứu sẽ trở nên phổ biến hơn nữa nhờ sự phối hợp thực hiện của các đơn vị trong toàn trường, chất lượng các công trình sẽ được thừa nhận ở cấp độ quốc tế và có tính ứng dụng cao,… đưa nghiên cứu khoa học trở thành một thế mạnh tại Đại học Duy Tân.

(Truyền Thông)